Maria Göransson
Maria driver IyengarYoga Mölndal f.o.m. januari 2022.
Maria är Internationellt Certifierad Iyengaryogalärare sedan 2010, och har undervisat i egen regi sedan dess. 
Maria upptäckte yogan när hon började träna Iyengar yoga på Göteborgs Yogacentrum 1996 och kände direkt att hon hittat rätt.
Hon gick lärarutbildningen 2008-2010, och fortbildar sig regelbundet för internationella lärare. 
För henne är yogan bl.a. ett sätt att känna sig grundad och balanserad. Hon brinner för att undervisa och ge andra möjlighet att få uppleva yogans alla effekter.

Maria arbetar även som yogamassör, och är utbildad sedan oktober 2013 vid Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg. 

 

Lena Skärby
Lena är internationellt certifierad Iyengaryogalärare och har undervisat sedan 2007. För henne är yogaträningen en naturlig del av livet och som ger hälsa, mod och välmående. Att undervisa innebär att ständigt utvecklas och lära nytt, både genom sina elever och genom att delta i olika kurser och workshops. Lena är numera pensionär och undervisar från och med hösten 2018 lättyoga två pass i veckan på Iyengaryoga Mölndal.

Margarida Edlund
Margarida fann sin väg in i yogan 2007 och har sedan dess ägnat sig åt yoga på heltid. Hon har undervisat sedan 2014. Margarida är Internationellt certifierad Iyengaryogalärare.  Hösten 2021 blev hon färdig med den treåriga lärarutbildningen hos Ingrid Engström på Iyengar Yogacenter. 
Att undervisa har alltid varit en stor passion och en viktig del av Margaridas yrkesliv, med bakgrund som musiker och stråklärare. Margarida upplever att yoga hjälper oss att bli starkare och mer balanserade i kropp och själ.

Helen Stommel Olsson
Helen är lärarkandidat och har praktiserat Iyengar yoga sedan 2000. Hon har genomfört lärarutbildning till Iyengayogalärare på Göteborgs Yogacentrum.
Helen har undervisat i egen regi sedan 2016.
Hon upplever att yogan är en enorm hjälp att kunna balansera det dagliga livet och utveckla kropp och sinne. Att undervisa ger yogan ytterligare en dimension för kroppens begränsningar men också möjligheter.
Helen jobbar som frilansjournalist och författare.

Internationellt certifierad Iyengaryogalärare.
För att få undervisa i Iyengaryoga krävs att man är certifierad Iyengaryogalärare. Det innebär att man genomgår en lärarutbildning som är på två år. För att bli godkänd som Iyengaryogalärare ska vissa internationella krav uppfyllas.

I det ingår två examen med teoretiskt och praktiskt prov med internationella examinatorer.
Utbildningen är till stor del inriktad på att läraren ska kunna leda elever i att utöva yoga på ett säkert sätt och anpassat efter individuella behov.
Källa IYFSE Iyengaryogaföreningen