Maria Göransson
Maria driver IyengarYoga Mölndal f.o.m. januari 2022.
Maria är Internationellt Certifierad Iyengaryogalärare sedan 2010, och har undervisat i egen regi sedan dess. 
Maria upptäckte yogan när hon började träna Iyengar yoga på Göteborgs Yogacentrum 1996 och kände direkt att hon hittat rätt.
Hon gick lärarutbildningen 2008-2010, och fortbildar sig regelbundet för internationella lärare. 
För henne är yogan bl.a. ett sätt att känna sig grundad och balanserad. Hon brinner för att undervisa och ge andra möjlighet att få uppleva yogans alla effekter.

Maria arbetar även som yogamassör, och är utbildad sedan oktober 2013 vid Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg. 

 

Lena Skärby
Lena är internationellt certifierad Iyengaryogalärare och har undervisat sedan 2007. För henne är yogaträningen en naturlig del av livet och som ger hälsa, mod och välmående. Att undervisa innebär att ständigt utvecklas och lära nytt, både genom sina elever och genom att delta i olika kurser och workshops. Lena är numera pensionär och undervisar från och med hösten 2018 lättyoga två pass i veckan på Iyengaryoga Mölndal.

Margarida Edlund
Margarida fann sin väg in i yogan 2007 och har sedan dess ägnat sig åt yoga på heltid. Hon har undervisat sedan 2014. Margarida är Internationellt certifierad Iyengaryogalärare.  Hösten 2021 blev hon färdig med den treåriga lärarutbildningen hos Ingrid Engström på Iyengar Yogacenter. 
Att undervisa har alltid varit en stor passion och en viktig del av Margaridas yrkesliv, med bakgrund som musiker och stråklärare. Margarida upplever att yoga hjälper oss att bli starkare och mer balanserade i kropp och själ.

Helen Stommel Olsson
Helen är lärarkandidat och har praktiserat Iyengar yoga sedan 2000. Hon har genomfört lärarutbildning till Iyengayogalärare på Göteborgs Yogacentrum.
Helen har undervisat i egen regi sedan 2016.
Hon upplever att yogan är en enorm hjälp att kunna balansera det dagliga livet och utveckla kropp och sinne. Att undervisa ger yogan ytterligare en dimension för kroppens begränsningar men också möjligheter.
Helen jobbar som frilansjournalist och författare.

Marie Johannesson
Hennes första möte med Iyengar yoga år 2003 var mest en slump.
Sedan dess har det varit hennes passion. Marie är lärarkandidat och har gått sin lärarutbildning hos Yogacentrum mellan 2015-2017.
Hon har även provat andra former av yoga men alltid kommit tillbaka till Iyengar yoga. Den här formen av yoga tycker hon är så bra för att den passar alla och att man tar hänsyn till varje individs förutsättningar. Den ger kroppsmedvetenhet och fokus i sinnet.
Hon tycker det är givande att få dela sin passion och glädje för Iyengar yoga med andra.
Marie  har även varit aktiv i olika former av träning allt från klassisk balett till bodybuilding. Att röra på sig har varit en nödvändigt som ger lugn och glädje.
Hon bor i Göteborg och arbetar som handläggare inom assistansersättning.

Linda Beas Thorsell
Linda är internationellt certifierad Iyengaryogalärare sedan 2017. Linda upptäckte yogan redan i tonåren när hon fick skolios. Yogan blev en viktig vägvisare och stöd för henne. Med en kropp som kände allt annat än balans fann hon just Iyengaryogan värdefull med dess fokus på linjering och kroppsmedvetenhet. 
Linda undervisar för att kunna dela med sig av den glädje som yogan kan ge oss i våra liv och mötet med oss själva på ett djupare plan. 
Hon arbetar även med rehabilitering för långtidssjukskrivna unga vuxna. 

 

Internationellt certifierad Iyengaryogalärare.
För att få undervisa i Iyengaryoga krävs att man är certifierad Iyengaryogalärare. Det innebär att man genomgår en lärarutbildning som är på två år. För att bli godkänd som Iyengaryogalärare ska vissa internationella krav uppfyllas.

I det ingår två examen med teoretiskt och praktiskt prov med internationella examinatorer.
Utbildningen är till stor del inriktad på att läraren ska kunna leda elever i att utöva yoga på ett säkert sätt och anpassat efter individuella behov.
Källa IYFSE Iyengaryogaföreningen